عسل پوکی استخوان را کاهش می دهد

عسل پوکی استخوان :تحقیقات نشان می‌دهد که عسل می‌تواند در کاهش علائم پوکی استخوان موثر باشد. در برخی از تحقیقات نیز گفته شده است. که مصرف عسل می‌تواند از شدت این عارضه کم کرده و روند بهبودی را سرعت بخشد.

 

به یاد داشته باشید که درمان های طبیعی روند طولانی مدتی را طی می کنند تا شما را به نتیجه مطلوب برسانند. از این رو در مصرف مداوم آن سهل انگاری نکنید و کمی صبور باشید.

ادامه مطلب

پیرچشمی

چشم نیز مثل سایر اعضاء دچار انواع بیماری ها می شود. تحقیقات نشان می‌دهد که عسل می‌تواند در کاهش علائم خستگی چشم، سردرد،خواب آلودگی که بر اثر پبرچشمی اتفاق می‌افتد، موثر باشد. در برخی از تحقیقات نیز گفته شده است که مصرف عسل می‌تواند در روند بهبود این عارضه موثر واقع گردد.

 

به یاد داشته باشید که درمان های طبیعی روند طولانی مدتی را طی می کنند تا شما را به نتیجه مطلوب برسانند از این رو در مصرف مداوم آن سهل انگاری نکنید و کمی صبور باشید.

ادامه مطلب

سنگ کیسه صفرا

تحقیقات نشان می‌دهد که عسل می‌تواند در کاهش علائم موثر باشد. در برخی از تحقیقات نیز گفته شده است که مصرف عسل می‌تواندابتلا به این عارضه را کاهش دهد.

به یاد داشته باشید که درمان های طبیعی روند طولانی مدتی را طی می کنند تا شما را به نتیجه مطلوب برسانند از این رو در مصرف مداوم آن سهل انگاری نکنید و کمی صبور باشید.

ادامه مطلب

تنگی نفس

تحقیقات نشان می‌دهد که عسل می‌تواند در کاهش علائم همچون احساس خفگی ناشی از بیماری های دستگاه تنفسی، اضطراب و…  موثر باشد. در برخی از تحقیقات نیز گفته شده است که مصرف عسل می‌تواند مانع از بروز تنگی نفس در افراد شود.

 

به یاد داشته باشید که درمان های طبیعی روند طولانی مدتی را طی می کنند تا شما را به نتیجه مطلوب برسانند از این رو در مصرف مداوم آن سهل انگاری نکنید و کمی صبور باشید.

ادامه مطلب

پارانویا

تحقیقات نشان می‌دهد که عسل می‌تواند در کاهش علائم بیماری که بر اثر ابتلا به پارانویا اتفاق می‌افتد، موثر باشد. در برخی از تحقیقات نیز گفته شده است که مصرف عسل می‌تواند باعث بهبود وضعیت فرد شود. از نظر طب سنتی و طب گیاهی پارانویا ناشی از تجمع خلط سودای سوخته در مغز است که با مصرف صحیح عسل می توان به بهبود این بیماری کمک کرد.

به یاد داشته باشید که درمان های طبیعی روند طولانی مدتی را طی می کنند تا شما را به نتیجه مطلوب برسانند از این رو در مصرف مداوم آن سهل انگاری نکنید و کمی صبور باشید.

ادامه مطلب

واریس

تحقیقات نشان می‌دهد که عسل می‌تواند در کاهش بروز علائم واریس  نقش موثری ایفا کند. در برخی از تحقیقات نیز گفته شده است که مصرف عسل می‌تواند مانع بروز این عترضه گردد.

 

 

به یاد داشته باشید که درمان های طبیعی روند طولانی مدتی را طی می کنند تا شما را به نتیجه مطلوب برسانند از این رو در مصرف مداوم آن سهل انگاری نکنید و کمی صبور باشید.

ادامه مطلب

پیچش بیضه

تحقیقات نشان می‌دهد که عسل می‌تواند در کاهش درد و ورم کیسه بیضه که بر اثر پیچش بیضه اتفاق می‌افتد، موثر باشد. در برخی از تحقیقات نیز گفته شده است که مصرف عسل می‌تواند تاثیرات بسزایی در روند بهبود این بیماری داشته باشد.

 

به یاد داشته باشید که درمان های طبیعی روند طولانی مدتی را طی می کنند تا شما را به نتیجه مطلوب برسانند از این رو در مصرف مداوم آن سهل انگاری نکنید و کمی صبور باشید.

ادامه مطلب

پسوریازیس

تحقیقات نشان می‌دهد که عسل می‌تواند در کاهش علائم پسوریازیس موثر باشد. در برخی از تحقیقات نیز گفته شده است که مصرف عسل به صورت منظم می‌تواند مانع بروز این عارضه گردد.

به یاد داشته باشید که درمان های طبیعی روند طولانی مدتی را طی می کنند تا شما را به نتیجه مطلوب برسانند از این رو در مصرف مداوم آن سهل انگاری نکنید و کمی صبور باشید.

ادامه مطلب

پیچ‌خوردگی تخمدان

تحقیقات نشان می‌دهد که عسل می‌تواند در کاهش علائم به خصوص دردهای لگن که بر اثر پیچ خوردگی تخمدان اتفاق می‌افتد، موثر باشد. در برخی از تحقیقات نیز گفته شده است که مصرف عسل می‌تواند برای جلوگیری از ابتلا به این عارضه موثر واقع شود.

 

به یاد داشته باشید که درمان های طبیعی روند طولانی مدتی را طی می کنند تا شما را به نتیجه مطلوب برسانند از این رو در مصرف مداوم آن سهل انگاری نکنید و کمی صبور باشید.

ادامه مطلب

سرسام

در نوعى از بيمارى سرسام (سرسام گرم) علت بيمارى غلبه‌ى صفرا و بسيارى بخاراتى است كه به مغز راه مى‌يابد. از آنجا كه خوردن غذاهاى شيرين موجب افزايش خلط صفرا در بدن است براى پيشگيرى از بروز سرسام بايد از خوردن غذاهاى شيرين همچون عسل به مقدار زياد پرهيز كرد.

شهدى كه ز سر نشتر زنبور بجسته است سرسام ز پى دارد اگر چند گزيده ست

به یاد داشته باشید که درمان های طبیعی روند طولانی مدتی را طی می کنند تا شما را به نتیجه مطلوب برسانند از این رو در مصرف مداوم آن سهل انگاری نکنید و کمی صبور باشید.

ادامه مطلب