تماس با ما

  شماره تماس

شنبه تا چهارشنبه از 9:00 تا 15:00 – به غیر از روزهای تعطیل

پاسخگویی

مشهد، خیابان راهنمایی، انتهای راهنمایی 24، ساختمان مرکز رشد دانشگاه آزاد

نشانی

مراجعه حضوری فقط با تعیین وقت قبلی امکان‌پذیر است.

ثبت در خواست

لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

  تماس با ما

    شماره تماس

     پاسخگویی

  شنبه تا چهارشنبه از 9:00 تا 15:00 – به غیر از روزهای تعطیل

  نشانی

  مشهد، خیابان راهنمایی، انتهای راهنمایی 24، ساختمان مرکز رشد دانشگاه آزاد
  مراجعه حضوری فقط با تعیین وقت قبلی امکان‌پذیر است.

  ثبت در خواست

  لطفا سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.